Tập huấn giảng viên nguồn cho thanh tra lao động

Khóa tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thanh tra lao động sẽ tổ chức từ ngày 27/11/2018 đến 30/11/2018

Mục tiêu khóa tập huấn

  • Cung cấp các phương pháp, thông tin và kỹ năng tập huấn cần thiết cho đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm của các cơ quan thanh tra và các cơ quan có liên quan;
  • Áp dụng những phương pháp và kỹ năng đó để chuyển tài nội dung của bộ tài liệu đào tạo cập nhật một cách có hiệu quả.

Lớp tập huấn dự kiến được tổ chức vào ngày 27-30 tháng 11 năm 2018. Khoảng 30 đại biểu gồm lãnh đạo và cán bộ thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thuộc các mảng thanh tra chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động và lao động trẻ em, Cục An toàn Lao động, Cục Quan hệ Lao động, Cục Trẻ em, Trường đào tạo cán bộ công chức LĐXH, Thanh tra một số Sở LĐTBXH, như Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai sẽ tham gia tập huấn.