Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế thanh niên: Cuộc hẹn

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức với Nhóm Hành động chung của Liên Hợp Quốc về Vị Thành niên và Thanh niên, Đoàn Thanh niên, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương – Bộ Y tế, Trung tâm LIGHT và Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Mục tiêu

Mục tiêu của lễ kiểu niệm là tổ chức hoạt động cộng đồng nơi tất cả mọi người, đặc biệt là thanh niên gặp nhau cùng tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Thanh niên 2018, và tham gia các hoạt động tình nguyện, phát triển cộng đồng trong một không gian an toàn và thân thiện với thanh niên.

Nội dung

Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Thanh niên 2018 sẽ diễn ra trên tinh thần trẻ chung, sôi động, cởi mở và gần gũi với các bạn thanh niên. Hoạt động kỷ niệm chính là các các chương trình biểu diễn văn hoá và nghệ thuật của thanh niên , thông qua đó khuyến khích người trẻ thể hiện bản thân và ý kiến về các vấn đề xã hội và phát triển như bình đẳng giới, bảo vệ môi trường. Các phần trình diễn có thể dưới nhiều hình thức khác nhau như khiêu vũ, âm nhạc, ca hát, kịch, v.v.

Chương trình lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu từ buổi chiều thứ 6, ngày 10/8/2018, trong đó chương trình chính thức và biểu diễn văn thuật sẽ bắt đầu vào buổi tối cùng ngày.

Tham gia chương trình từ buổi chiều 10/08 sẽ có một khu vực gian trưng bày riêng dành cho các doanh nghiệp trẻ, các nhóm và các tổ chức thanh niên triển lãm và giới thiệu hoạt động của mình cũng với các hoạt động truyền thông tương tác liên quan đến chủ đề của chương trình.

Việt Huyết học và Truyền máu Trung Ương – Bộ Y Tế sẽ hỗ trợ chương trình Thanh nien hiến máu tình nguyện, Trung tâm LIGHT sẽ tổ chức góc tư vấn sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tính dục, dự phòng HIV cho thanh niên.

Một góc riêng về truyền thông dành để triển lãm và trình chiếu các ấn phẩm bằng hình ảnh về thanh niên, các sáng kiến và dự án của thanh niên. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ tiến hành một khảo sát nhanh với những người tham gia sự kiện về hiểu biết của họ đối với các chính sách thanh niên và các vấn đề hiện nay của thanh niên.

Buổi tối cùng ngày sẽ là lễ kỷ niệm chính thức ngày Quốc tế thanh niên cùng với các hoạt động biểu diễn vặn nghệ của thanh niên.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.