Tập huấn và đối thoại về Chính sách lao động và Hội thảo về An toàn vệ sinh lao động và sử dụng năng lượng hiệu quả

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với ILO tổ chức khóa tập huấn và toạ đàm với mục tiêu thúc đẩy việc thực hiện các thực hành lao động có trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam.

Vào ngày 7-8 tháng 6 năm 2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ILO tổ chức khóa tập huấn và toạ đàm về Chính sách lao động và và Hội thảo về Đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và sử dụng năng lượng hiệu quả với mục tiêu thúc đẩy việc thực hiện các thực hành lao động có trách nhiệm xã hội (SRLPs) cho các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam. Khoá tập huấn đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của 49 học viên đến từ 30 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp điện tử.