Tọa đàm: “Vì một Thế hệ An toàn và Khỏe mạnh: Cải thiện An toàn, Vệ sinh Lao động cho lao động trẻ”

Diễn đàn được tổ chức nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc nhằm thu hút sự chú ý của đối tác ba bên, các cơ quan liên quan và cộng đồng quan tâm hơn nữa đến vấn đề ATVSLĐ cho lao động trẻ vì lao động trẻ dễ bị tổn thương trước tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Diễn đàn được tổ chức vào 16/4/2018 tại Hà Nội nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc (28/04). Khoảng 60 đại biểu là đại diện của đối tác ba bên, thanh niên và tổ chức của thanh niên, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức quốc tế (Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán Mỹ) tham dự sự kiện và trao đổi về những nguy cơ và rủi ro tại nơi làm việc đối với lao động trẻ và hưởng ứng ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe.

Lao động trẻ có tỉ lệ tại nạn lao động cao hơn 40% so với nhóm lao động lớn tuổi hơn.. Nhiều yếu tố dẫn tới thực trạng này bao gồm, lao động trẻ còn đang trong giai đoạn phát triển thể chất và tâm lý, thiếu kinh nghiệm làm việc và đào tạo, , nhận thức về mối nguy tại nơi làm việc còn nhiều hạn chếvà họ ít được tham gia vào quá trình xây dựng, thảo luận các vấn đề về ATVSLĐ. Do đó, lao động trẻ cần được đặc biệt quan tâm và bảo vệ tránh khỏi những mối nguy hiểm tại nơi làm việc.

Thông qua các bài trình bày và đối thoại giữa thanh niên với đại diện Chính phủ, tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động và thảo luận về Kế hoạch Hành động An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho lao động trẻ tại Diễn đàn, các đại biểu có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của các chính sách, quy định và thực hành về đảm bảo ATVSLĐ đối với lao động trẻ ở Việt Nam.

_______________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận Hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, và những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ. Một trăm phần trăm kinh phí Dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền là 11.443.156 đô la.