Lễ ra mắt Liên minh các Doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội trong ngành điện tử ở Việt Nam

Liên minh các Doanh nghiệp là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO) thuộc khuôn khổ hợp tác hiện tại của Dự án Tuyên bố MNE của ILO, nhằm thúc đẩy các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội.

Liên minh các Doanh nghiệp nhằm mục đích
  • (a) tạo ra một môi trường đáng tin cậy cho việc đối thoại giữa các doanh nghiệp và
  • (b) thu thập, đồng thời đại diện cho tiếng nói của ngành điện tử trong một cuộc đối thoại chính sách rộng hơn với các bên liên quan khác.

Mục tiêu cuối cùng của Liên minh là góp phần tạo việc làm ngày càng nhiều và tốt hơn, đồng thời cải thiện các mối quan hệ lao động trong ngành điện tử ở Việt Nam.