Hội thảo và công bố sách "Việc làm phi chính thức tại Việt Nam"

Hội thảo và lễ ra mắt sách giới thiệu ấn phẩm "Việc làm phi chính thức tại Việt Nam" do Tổng Cục thống kê phát hành và thảo luận về tình tình phi chính thức ở Việt Nam. Đây là ấn phẩm chính thức đầu tiên thống kê về việc làm phi chính thức tại Việt Nam.

Hoạt động được tổ chức nhằm:
  1. giới thiệu ấn phẩm và thu hút sự chú ý của công chúng tới chủ đề việc làm phi chính thức, cũng như đưa ra bức tranh tổng quan về tình trạng phi chính thức ở Việt Nam,
  2. hỗ trợ quá trình phổ biến khái niệm và thúc đẩy các thảo luận liên quan.