Hội thảo tập huấn và chia sẻ kiến thức nhằm đảm bảo bảo vệ người lao động chưa thành niên từ 15-17 tuổi

Hội thảo sẽ nâng cao kiến thức của tham dự viên để giải quyết vấn đề lao động nặng nhọc độc hại trong đối tượng người vị thành niên đã đủ tuổi lao động tối thiểu, đồng thời nhấn mạnh việc đảm bảo việc bảo vệ họ khỏi lạm dụng, và tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm tại nơi làm việc.

Vào cuối hội thảo, 45 thành viên tham dự hội thảo từ bốn nước tham gia (Indonesia, Myanmar, Philippines và Vietnam) sẽ:
  • có hiểu biết tốt hơn về cách giải quyết trẻ lao động độc hại trong đối tượng từ 15 -17 tuổi (theo các công ước quốc tế của ILO cũng như theo quy định của pháp luật quốc gia;
  • trao đổi kinh nghiệm và bài học liên quan đến các nỗ lực của thanh tra lao động và các cơ quan hành pháp khác để giải quyết vấn đề lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại;
  • xây dựng chiến lược bao trùm ( nơi làm việc, trường học, cộng đồng) để giải quyết vấn đề lao động trẻ em trong độ tuổi 15-17 để lập kế hoạch cải thiện bảo vệ tại nơi làm việc cho trẻ có nguy cơ bao gồm cả thúc đẩy an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
  • hiểu biết về sự tham gia và hợp tác đa phương để tăng cường đóng góp vào quan hệ đối tác đa phương nhằm nhân rộng nỗ lực quốc gia đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho mọi lao động trẻ đủ độ tuổi tối thiểu làm việc tại các quốc gia;
  • được cung cấp các tài liệu tham khảo của ILO về các chủ đề trong hội thảo.