Hội thảo tham vấn về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Hội thảo được tổ chức nhằm thu thập ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Dự thảo nghị định bao gồm việc xử lý việc vi phạm Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Hội thảo được tổ chức với các mục tiêu:

  • Rà soát dự thảo nghị định nhằm thống nhất về các cấp độ vi phạm, các bằng chứng giúp xác định vi phạm và mức phạt;
  • Thu thập ý kiến từ các đối tác ba bên về cách thức cải thiện tình hình tuân thủ vì AT&SKNN tại nơi làm việc thông qua áp dụng các hình thức xử phạt hợp lý.


________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.