Cuộc họp Triển khai Kế hoạch Thực hiện Biên bản Ghi nhớ giữa Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (VGCL) và Đại hội Công đoàn Malaysia (MTUC)

Biên bản Ghi nhớ này nhằm tăng cường bảo vệ người lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia.

Mục đích

  • Trao đổi thông tin giữa VGCL và MTUC về tình hình công đoàn, lao động mỗi nước; thông tin về tình hình lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia; Thiết lập cơ chế liên lạc để tư vấn, hỗ trợ và tiến hành các hoạt động phối hợp giữa hai bên để bảo vệ người lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia;
  • Hai bên cùng nhau thảo luận thống nhất quy trình can thiệp hỗ trợ người lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia khiếu nại với cơ quan thẩm quyền nhà nước theo đúng quy định pháp luật quốc gia khi chủ sử dụng lao động vi phạm quyền lợi ích cam kết trong Hợp đồng lao động cá nhân;
  • Xác định kế hoạch hành động chung năm 2017.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 37340902 Máy lẻ 306
Fax: +84 4 37340904
Email: thuy@ilo.org