Tập huấn giảng viên nguồn

Tập huấn Giảng viên nguồn cho Hội Nông dân về An toàn vệ sinh lao động

Tập huấn được tổ chức tại thành phố Đà nẵng (21-24 tháng 11 năm 2016) và tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào tháng 12 năm 2016 trên cơ sở phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Cục An toàn lao động, Bộ LĐTBXH. Khóa tập huấn cung cấp cho học viên những kiến thức, phương pháp, công cụ và phương pháp tiếp cận về ATVSLĐ nói chung và đánh giá rủi ro nói riêng nhằm cải thiện điều kiện lao động trong nông nghiệp trong bối cảnh Luật ATVSLĐ ra đời, đặt ra những nhiệm vụ mới cho Hội Nông dân.

Khoảng 50 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách ATVSLĐ của 13 Hội nông dân các tỉnh miền Trung, gồm có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa and Bình Thuận tham dự lớp tập huấn đầu tiên và số lượng đại biểu tương tự tham dự lớp thứ hai đến từ các tỉnh phía Bắc, bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ and Thái Nguyên.

Khóa tập huấn giảng viên nguồn được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cải thiện các kĩ năng ATVSLĐ và thiết lập nhóm giảng viên nguồn tại các vùng khác nhau của Việt Nam cho Hội Nông dân. Học viên sẽ được học về các kiến thức, phương pháp, công cụ và phương pháp tiếp cận về ATVSLĐ nói chung và đánh giá rủi ro nói riêng, sau đó, những giảng viên được đào tạo sẽ huấn luyện lại cho nông dân. Kết quả là, giảng viên nguồn sẽ được trao những kiến thức và kĩ năng để chuyển giao “bí quyết” về ATVSLĐ cho nông dân. Người lao động trẻ cũng sẽ được hưởng lợi từ hoạt động này vì, cho dù số liệu còn nhiều hạn chế, rõ ràng trong thực tế, một số lượng lớn người lao động trẻ hiện đang làm việc trong ngành nông nghiệp.

Tập huấn áp dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia và đóng vai năng động nhằm giúp các giảng viên nguồn đạt được những mục tiêu sau đây khi kết thúc tập huấn:

  • Lĩnh hội các kiến thức và kĩ năng theo yêu cầu của Luật ATVSLĐ và đánh giá rủi ro, nhằm chuyển giao “bí quyết” cho các cán bộ hội nông dân khác, nông dân, công nhân nông nghiệp và những người liên quan khác;
  • Nắm được các công cụ và phương pháp lồng ghép nội dung ATVSLĐ vào các chương trình huấn luyện của hội nông dân ở cấp cơ sở;
  • Hiểu rõ hơn vai trò của nông dân và những người liên quan khác trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc nông nghiệp; và
  • Có khả năng thực hiện đánh giá rủi ro ở nơi làm việc nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và công nhân nông nghiệp xác định và kiểm soát các mối nguy hiểm ATVSLĐ tại nơi làm việc.


________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.