Bảo hiểm xã hội

Đối thoại chính sách về luật Bảo hiểm xã hội mới

Đối thoại chính sách mở ra cơ hội cho các bên tham gia nghiên cứu, trao đổi những quy định được sửa đổi bổ sung trong Luật Bảo hiểm xã hội mới, đồng thời thảo luận những khó khách, thách thức đối với người sử dụng lao động và người lao động để thực hiện chính sách một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Đối thoại chính sách về Luật bảo hiểm xã hội mới được tổ chức tại 3 vùng:
  • Tại Hà Nội: 13/7/2016;
  • Tại Đà Nẵng: 15/7/2016;
  • Tại Vũng Tàu: 29/7/2016 
Hội thảo này nhằm đạt được những mục tiêu sau: 

  • Người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ hơn về những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mới. Đồng thời họ cũng có cơ hội bày tỏ những lo ngại, chia sẻ những khó khăn, thách thức góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và được hưởng lợi từ hệ thống pháp luật đó.
  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban ngành khác có liên quan tại cấp tỉnh, các cơ quan Bảo hiểm xã hội hiểu rõ hơn về những quy định mới và sửa đổi của Luật. . Đồng thời, đây cũng là cơ hội để họ chia sẻ những vấn đề và khó khăn, thách thức trong khi hoàn thành vai trò, trách nhiệm của mình.
  • Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế trong cải cách hệ thống luật pháp về bảo hiểm xã hội, giải thích những lý do đối với những điều sửa đổi, bổ sung trong luật mới, do đó có thể giúp người sử dụng lao động và người lao động hiểu đúng và thống nhất những quy định trong luật.
  • Các bên tham gia có một diễn đàn để cùng nhau thảo luận, đồng thời tìm giải pháp cho các vấn đề trong thời gian tới.