Hội thảo giới thiệu và lựa chọn địa bàn thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam”

Hội thảo giới thiệu và lựa chọn địa bàn thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam” do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế tổ chức tại An Giang vào ngày 12 tháng 5 và tại Hà Nội ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Hội thảo tham vấn chọn xã và giới thiệu dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam” đã được tổ chức sáng ngày 12 tháng 5 tại An Giang và sáng ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội.

Theo kế hoạch dự án, hội thảo giới thiệu dự án và tham vấn chọn xã đã được tổ chức thành công với sự tham gia của đại diện các sở, ban, nghành, đoàn thể cấp huyện tại An Giang và Hà Nội. Đến dự Hội thảo và đồng chủ trì có ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Ông Minoru Ogasawara, cố vấn trưởng dự án và Bà Đặng Thị Hoa Rây, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang (Hội thảo An Giang) và Ông Đặng Văng Bất, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội (Hội thảo Hà Nội).


Ông Minoru Ogasawara chủ trì Hội thảo


Tại hội thảo đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến lao động trẻ em tại An Giang và Hà Nội như: nguyên nhân dẫn đến trẻ em tham gia lao động, các danh mục ngành, nghề lao động trẻ em, giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em, các tiêu chí lựa chọn địa bàn dự án. Trước đó,
đoàn công tác của ILO và Bộ LĐTBXH đã tổ chức khảo sát thực địa và làm việc với UBND và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện thuộc các huyện An Phú, Châu Đốc, Châu Phú và Chợ Mới (An Giang) và Thạch Thất, Chương Mỹ, Gia Lâm và Hoài Đức (Hà Nội).
Đại biểu các huyện phát biểu tại Hội thảo 

Mục tiêu hoạt động của dự án là xây dựng các giải pháp toàn diện và hiệu quả để ngăn ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam; nâng cao năng lực quốc gia, tăng cường giám sát và ứng phó với tình hình lao động trẻ em; nâng cao nhận thức về lao động trẻ em và các quy định cấm lao động trẻ em cho mọi tầng lớp xã hội; xây dựng các mô hình điểm can thiệp, phòng ngừa, ngăn chặn lao động trẻ em ở vùng dự án.

Qua trao đổi tại hội thảo và kết quả khảo sát thực địa, các bên liên quan cơ bản thống nhất lựa chọn danh sách các xã để tiến hành Khảo sát đầu vào để triển khai dự án. Theo kế hoạch dự án sẽ khởi động từ năm 2016 đến năm 2019, địa bàn triển khai của dự án bao gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và An Giang, dự kiến đầu ra sẽ hỗ trợ ít nhất cho 5.000 trẻ em tham gia lao động sớm và trẻ em có nguy cơ tham gia lao động sớm.