Hội thảo Đánh giá năm thứ 3 việc tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử của VAMAS dành cho các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hội thảo nhằm công bố xếp hạng (đánh giá) năm thứ 3 việc tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử của VAMAS đối với 66 doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ sở và mục tiêu

Hội thảo nhằm công bố xếp hạng (đánh giá) năm thứ 3 việc tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử của VAMAS đối với 66 doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là thông tin quan trọng giúp người có ý định đi làm việc ở nước ngoài, những người cung cấp dịch vụ và người sử dụng lao động biết được mức độ tin cậy của các doanh nghiệp và tăng cường việc thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động tuyển dụng.

Bộ Quy tắc ứng xử dành cho các doanh nghiệp tuyển dụng (COC-VN) được thông qua vào năm 2010. Năm 2012, cơ chế giám sát, đánh giá được xây dựng và thực hiện. Ý nghĩa của hoạt động này đã được chính phủ, các nhà tuyển dụng cũng như người lao động ghi nhận. Theo đánh giá của thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa tại Hội thảo công bố kết quả xếp hạng năm 2014 thì “bộ Quy tắc ứng xử giúp các doanh nghiệp tuyển dụng nâng cao uy tín đối với người lao động cũng như đối tác nước ngoài và bảo vệ tốt hơn quyền của người lao động”. Chủ tịch hiệp hội Nguyễn Lương Trào đánh giá Bộ quy tắc ứng xử là “công cụ đánh giá khách quan nhằm tăng cường sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp tuyển dụng”. Đối với nhiều người lao động, điều đặc biệt quan trọng là việc đánh giá xếp hạng giúp họ biết được doanh nghiệp nào cung cấp các dịch vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động tốt hơn, ít rủi ro hơn khi đi làm việc ở nước ngoài. Mô hình này cũng đã được chia sẻ rộng rãi tới nhiều nước trong khu vực và tại các hội nghị, hội thảo ở trong nước.

Mục tiêu

- Nhằm công bố rộng rãi kết quả đánh giá việc tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử của VAMAS đối với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài
- Nhằm rà soát lại quy trình đánh giá nhằm hoàn thiện và xây dựng kế hoạch mở rộng và triển khai đánh giá trong các năm tiếp theo.

Đại biểu tham dự

Khoảng 160 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, các cơ quan bộ ban ngành, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo địa phương, các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp tuyển dụng và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Địa điểm và Thời gian

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, 11 Đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Thời gian: 8:30 - 11:30, Thứ sáu, 18 tháng 12 năm 2015.