Cuộc họp trù bị chuẩn bị cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN lần thứ 7 (AFML)

Cuộc họp được tổ chức nhằm chuẩn bị cho Diễn đàn AFML lần thứ 7 sẽ được tổ chức ngày 20 và 21 tháng 11.

Tham dự cuộc họp này sẽ có đại biểu từ các Bộ, ngành chịu trách nhiệm đến lĩnh vực di cư lao động và bảo vệ người lao động di cư, đại diện tổ chức của người sử dụng lao động (giới chủ), đại diện tổ chức của người lao động (giới thợ), đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương, đại diện các tổ chức xã hội dân sự trong đó có Nhóm công tác về lao động di cư khu vực ASEAN, các tổ chức quốc tế.

Mục đích của cuộc họp là thảo luận về tiến độ đạt được và việc triển khai các khuyến nghị của Diễn đàn lần trước, thảo luận chủ đề dự kiến sẽ được trao đổi tại Diễn đàn AFML lần thứ 7 cũng như chuẩn bị các khuyến nghị của Diễn đàn AFML lần thứ 7. Nội dung trọng tâm của Diễn đàn AFML lần thứ 6 là “Tăng cường Chính sách và Bảo vệ lao động di cư thông qua việc chia sẻ dữ liệu và Tiếp cận đầy đủ với Hệ thống luật pháp, tư pháp trong quá trình làm việc ở nước ngoài, trong đó có việc tiếp cận hệ thống khiếu nại hoạt động có hiệu quả”.

Chủ đề dự kiến của Hội nghị AFML lần thứ 7 là “Tiến tới cộng đồng ASEAN 2015 với việc tăng cường các giải pháp bảo vệ và đẩy mạnh quyền của lao động di cư". 2 chủ đề xác định sẽ được đưa vào diễn đàn bao gồm:

Chủ đề 1: Thúc đẩy công tác bảo vệ việc làm bình đẳng và được tôn trọng, trả lương đầy đủ và được hưởng điều kiện sinh hoạt và làm việc đảm bảo đối với người lao động di cư;
Chủ đề 2: Công tác phối hợp và vai trò của những cơ quan chủ chốt trong việc xây dựng và triển khai các chính sách và thủ tục nhằm thúc đẩy hoạt động liên quan đến người lao động như tuyển chọn, trang bị những kiến thức tay nghề cần thiết cho người lao động, chuẩn bị các thủ tục cần thiết, bảo vệ người lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ người lao động trong quá trình trở về nước sau khi kết thúc hợp đồng lao động cũng như hoà nhập vào xã hội trong nước khi trở về.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Dự án Tam giác ILO – ASEAN sẽ đồng chủ trì tổ chức cuộc họp trù bị này, với sự tài trợ kinh phí từ Chính phủ Canada, Nhóm công tác về lao động di cư khu vực ASEAN (TFAMW) và Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID).

Hội nghị AFML lần thứ 7 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2014 tại Nay Pyi Taw, Myanmar vì nước này hiện đang là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Cộng đồng lao động di cư ASEAN (ACMW) năm 2014.

Diễn đàn ASEAN về lao động di cư là một diễn đàn mở để rà soát, thảo luận và trao đổi những thực tiễn điển hình và những ý tưởng, đề xuất giữa các Chính phủ, các tổ chức của người lao động, tổ chức của người sử dụng lao động, đại diện các tổ chức xã hôi dân sự về những thách thức chính mà người lao động di cư đang phải đối mặt tại khu vực Đông Nam Á, và dể đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy triển khai các nguyên tắc trong Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Lao động di cư.

Diễn đàn này cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm của các bên trong việc triển khai khuyến nghị của các diễn đàn trước đây được tổ chức tại Hà Nội (năm 2010), Bali (năm 2011), Seam Reap (năm 2012) và Brunei Darussalam (năm 2013) cũng như kinh nghiệm xây dựng Bộ công cụ ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Lao động di cư.