Hội thảo nâng cao hợp tác và chất lượng nghề du lịch

Hội thảo Hợp tác Đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp Du lịch sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 tới. Sẽ không còn là phân tích sự chưa gặp nhau của cung-cầu giữa các đơn vị đào tạo và các doanh nghiệp, mà Hội thảo sẽ tập trung vào các giải pháp nhằm tăng sự phối hợp và nâng cao chất lượng đào tạo, và hướng nghiệp giữa các trường đào tạo du lịch và doanh nghiệp du lịch. Qua đó, các cơ sở đào tạo du lịch sẽ có cơ hội để tăng tính thực tiễn, thực hành trong chương trình học để nâng cao chất lượng đào tạo, trong khi đó các giáo viên có điều kiện tham gia mạnh mẽ hơn vào thực tế thị trường du lịch qua việc hợp tác với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng sẽ chủ động tổ chức các hoạt động tái đào tạo cho nhân viên với chi phí hợp lý, hiệu quả.