Ngày hội Hướng nghiệp "Sinh viên Quảng – Đà với Du lịch"

Ngày Hội hướng nghiệp “Sinh viên Quảng-Đà và Du lịch” sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 9 tới tại Quảng trường Sông Hoài, Hội An.

Đây là sự kiện được bảo trợ bởi Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Quảng Nam và UBND Thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức với sự hỗ trợ của dự án SIT/ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Báo Lao Động bảo trợ truyền thông. Mô hình kết hợp các cơ quan liên quan để tăng hiệu ứng xã hội của hoạt động là điều Dự án SIT đang hướng tới. Dự kiến ngày hội sẽ thu hút sự tham dự của hơn 1000 sinh viên ngành du lịch và ngoại ngữ của Quảng Nam và Đà Nẵng

Ngày hội việc làm không chỉ giúp sinh viên ngành du lịch trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng định hướng ngành nghề, mà còn nâng cao hiểu biết giữa các doanh nghiệp và các cơ sở có đào tạo nghề du lịch ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Đã có hơn 30 doanh nghiệp đăng ký tham gia với hơn 17 chuyên gia sẽ nói chuyện với các sinh viên với các chủ đề khác nhau. Đây cũng là dịp để thúc đẩy trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong việc tăng thêm cơ hội việc làm trong lĩnh vực du lịch cho sinh viên.