Hội thảo tập huấn “Tăng cường các hoạt động An toàn vệ sinh lao động” tại Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8 năm 2013

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) phối hợp với Dự án An toàn vệ sinh lao động ILO/Nhật Bản và Hiệp hội An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Nhật Bản (JISHA) tổ chức hội thảo tập huấn này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm tốt của chuyên gia Nhật Bản về: (i) phương pháp tự thanh tra thực tế, hiệu quả tại nơi làm việc; (ii) các hoạt động thúc đẩy An toàn vệ sinh lao động (5S, KYT, chiến dịch không tai nạn) và; (iii) vài trò của hiệp hội An toàn vệ sinh lao động.

Mục đích:

Cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm tốt của chuyên gia Nhật Bản về: (i) phương pháp tự thanh tra thực tế, hiệu quả tại nơi làm việc; (ii) các hoạt động thúc đẩy An toàn vệ sinh lao động (5S, KYT, chiến dịch không tai nạn) và; (iii) vài trò của hiệp hội An toàn vệ sinh lao động. 

Đơn vị tổ chức:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) phối hợp với Dự án An toàn vệ sinh lao động ILO/Nhật Bản và Hiệp hội An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Nhật Bản (JISHA) 

Thành phần tham dự:

2 giảng viên của JISHA, Cố vấn trưởng Chương trình ILO/Nhật Bản, Chuyên gia ILO từ Văn phòng Khu vực tại Băng-cốc, Điều phối viên quốc gia dự án An toàn vệ sinh ILO/Nhật Bản tại Hà nội và 30 đại biểu của các Sở Lao động, công đoàn và doanh nghiệp tại 9 tỉnh thành của Việt Nam.