Tập huấn cho phóng viên về Bộ Luật Lao động sửa đổi

ILO phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn về những thay đổi quan trọng trong Bộ Luật Lao động sửa đổi cho các phóng viên, biên tập viên thường trú tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng trong hai ngày 18-19/7 tại Đà Nẵng.

ILO phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn về những thay đổi quan trọng trong Bộ Luật Lao động sửa đổi cho các phóng viên, biên tập viên thường trú tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng trong hai ngày 18-19/7 tại Đà Nẵng.

Bộ Luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ 1/5/2013 được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực ở Việt Nam. Làm thế nào để có thể thực thi Bộ luật quan trọng này là một trong những mục tiêu chính của dự án “Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam”.

Đồng thời, Bộ Luật Lao động mới lần đầu tiên cũng đề cập đến vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Bởi vậy, việc tuyên truyền, phổ biến các điều khoản này là một hoat động quan trọng của dự án “Nâng cao nhận thức nhằm hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả các qui định về quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong Bộ luật Lao động”.

Để có thể đạt được những mục tiêu này, nhất thiết người sử dụng lao động, người lao động, và tất cả lực lượng lao động phải hiểu rõ những thay đổi trong Bộ Luật, thông qua những thông điệp được truyền tải một cách chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bởi vậy, khóa tập huấn được thiết kế với mục đích giúp hơn 30 nhà báo từ các cơ quan báo chí lớn trên cả nước làm quen với những thay đổi chính trong Bộ luật, bao gồm các vấn đề về lương, hợp đồng lao động, công đoàn, quấy rối tình dục và phân biệt đối xử ở nơi làm việc.