Hội thảo chia sẻ giữa các bên liên quan dự án ILO-IPEC

Dự án Lao động trẻ em ILO-IPEC tổ chức hội thảo chia sẻ giữa các bên liên quan trong bối cảnh Dự án chuẩn bị kết thúc với mục đích tổng kết lại những hoạt động đã thực hiện cũng như bài học kinh nghiệm trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.


Mục tiêu hội thảo
 

  • Thông qua các mô hình can thiệp của dự án; 
  •  Tạo điều kiện cho các bên liên quan chia sẻ và học tập kinh nghiệm trong việc phòng tránh các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; và 
  • Tạo cơ hội để các bên thực thi dự án bàn bạc về các bước tiếp theo, đóng góp ý kiến/khuyến nghị để xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc Gia nhằm xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.
Thành phần tham dự: có khoảng 150 đại diện từ các Bộ/nghành liên quan ở cấp Trung ương và địa phương – nhưng người tham gia trực tiếp vào hoạt động dự án, đặc biệt là các thành viên của các cơ quan thực thi dự án tại 5 tỉnh: Hà Nội, Đồng Nai, Ninh Bình, Lào Cai và Quảng Nam.