Hội nghị quan hệ lao động quốc gia hướng tới Quan hệ lao động hài hòa hơn trong bối cảnh thực thi Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi

Hội nghị quan hệ lao động sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2013 kết hợp với Lễ khai trương pha 2 Dự án quan hệ lao động. Với sự tham gia của lãnh đạo các đại diện ba bên ở trung ương và địa phương, cùng cử tọa đến từ nhiều bên liên quan và có quan tâm trên khắp Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu xác định những thách thức căn bản trong việc “Hướng tới quan hệ lao động tốt đẹp hơn trong bối cảnh Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi”. Thông qua hội nghị, các chủ thể trong quan hệ lao động sẽ bày tỏ hiểu biết về thách thức và lộ trình thực hiện những thay đổi trong hai Luật sửa đổi, đồng thời chia sẻ cách thức để Dự án quan hệ lao động có thể cung cấp những hỗ trợ tốt nhất cho các chủ thể trong quan hệ lao động Việt Nam trong giai đoạn này.