Hành trình 10 năm thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia

Đánh dấu một thập kỷ thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia, ILO cam kết đồng hành cùng các đối tác ba bên để thúc đẩy công bằn xã hội và việc làm thỏa đáng thông qua việc thiết lập mức lương thỏa đáng.

Tin | Ngày 08 tháng 8 năm 2023
ILO cùng các đối tác ba bên kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia. Việt Nam, 08/2023. © ILO
QUẢNG NINH, Việt Nam (Tin tức ILO) - Tháng 8/2023 này, Văn phòng ILO tại Việt Nam vui mừng cùng các đối tác ba bên đánh dấu và nhìn lại một thập kỷ kể từ khi thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia.

Hội đồng có vai trò và trách nhiệm quan trọng tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu xác lập theo vùng và chính sách tiền lương đối với người lao động.

Với những nỗ lực không ngừng của Hội đồng trong một thập kỷ, tới năm 2022, lần đầu tiên Việt Nam đã có quy định về mức lương tối thiểu theo giờ để mở rộng độ bao phủ của tiền lương tối thiểu.

ILO cam kết tiếp tục hợp tác và trợ giúp kỹ thuật cho Hội đồng tiền lương quốc gia và các đối tác trong nước để thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng thông qua việc thiết lập mức lương thỏa đáng dựa trên nhu cầu của người lao động và gia đình họ đồng thời tính đến các yếu tố và khả năng kinh tế.

Hãy cùng ILO theo dõi video dưới đây nhìn lại hành trình 10 năm của Hội đồng!

Hội đồng Tiền lương quốc gia được thành lập vào ngày 08/08/2013, Việt Nam, 08/2023. © ILO