Phát động Cuộc thi

Sáng kiến Giải quyết Thách thức về Kỹ năng: Tìm kiếm giải pháp xử lý mất cân bằng cung cầu kỹ năng

Tin | Ngày 30 tháng 1 năm 2020

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) kêu gọi các cá nhân và tổ chức chia sẻ những sáng kiến và giải pháp nhằm giải quyết thách thức liên quan đến độ vênh về cung cầu kỹ năng. Cuộc thi sẽ công nhận và hỗ trợ việc xây dựng các giải pháp nhằm giải quyết các hình thức và khía cạnh khác nhau của tình trạng không đáp ứng về trình độ kỹ năng. 

Các bài dự thi có thể đề xuất:

 • nâng cao hiệu quả của các chương trình giáo dục và đào tạo nghề thông qua hợp tác sáng tạo và đánh giá;
 • cải thiện việc phát triển và công nhận kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của người lao động thông qua các sáng kiến vừa học vừa làm sáng tạo;
 • hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng tốt hơn kỹ năng của người lao động;
 • cải thiện công tác thu thập, phân tích và sử dụng số liệu và thông tin về nhu cầu kỹ năng và các xu hướng của thị trường lao động;
 • cải thiện công tác đào tạo và vấn đề việc làm cho các nhóm yếu thế hơn trên thị trường lao động, bao gồm người di cư, người tị nạn, người khuyết tật, thanh niên và phụ nữ;
 • nâng cao việc triển khai các chương trình thị trường lao động chủ động thông qua việc thực hiện tích hợp hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm, đào tạo và giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp; và
 • Thiết lập các quan hệ đối tác đa bên mới và sáng tạo nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng cung cầu về kỹ năng ở cấp khu vực, cấp ngành hay cấp địa phương.

Đối tượng tham dự

Mọi cá nhân hay tổ chức/công ty được thành lập và có đăng ký chính thức đã và đang hoạt động ít nhất hai năm tính đến hạn chót đăng ký tham dự. Tổ chức ở đây bao gồm các cơ sở giáo dục và đào tạo (trường học, các cơ sở đào tạo công và tư nhân, các trường đại học), các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các cơ quan cấp khu vực và cấp ngành, các hợp tác xã và các cơ quan nghiên cứu.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các sáng kiến và giải pháp ở mọi giai đoạn hình thành, phát triển. Đó có thể là các sáng kiến mới hình thành hay các sáng kiến đã ở giai đoạn chín muồi. Đó có thể là ý tưởng của một cá nhân hay là nỗ lực tập thể của nhiều chủ thể khác nhau bao gồm các chính phủ và các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động.


Một hội đồng chuyên gia sẽ đánh giá tất cả các đề xuất và cá nhân/tổ chức giành giải thưởng sẽ được hỗ trợ để đưa ý tưởng của mình thành hiện thực và thể hiện vai trò là người đi tiên phong trong công cuộc phát triển kỹ năng.

Giải thưởng

Cá nhân/Tổ chức đạt giải sẽ nhận được nhiều hỗ trợ bao gồm:

 • Hỗ trợ về tài chính: Cá nhân/Tổ chức đạt giải sẽ được nhận một khoản tài trợ $50.000 để thực hiện giải pháp đã đề xuất;
 • Sáu tháng triển khai thí nghiệm đề xuất: Cá nhân/Tổ chức đạt giải sẽ được hỗ trợ kỹ thuật để biến ý tưởng thành mô hình/mẫu thử sẵn sàng đưa ra thử nghiệm bao gồm thông qua các đợt tập huấn và hướng dẫn từ xa trên nền tảng thực tế ảo;
 • Quảng bá trên toàn thế giới: sáng kiến và giải pháp của cá nhân/tổ chức đạt giải sẽ được hỗ trợ quảng bá; cá nhân/tổ chức đạt giải sẽ đươc mời tới một sự kiện cấp toàn cầu để trình bày về ý tưởng sáng tạo của mình tới các đối tác và nhà tài trợ tiềm năng, sáng kiến/đề xuất sẽ được quảng bá bằng các bài báo trên các kênh truyền thông, video và các hình thức khác;
 • Quan hệ đối tác và mạng lưới mở rộng: cá nhân/tổ chức đạt giải và những đề xuất được đưa vào danh sách rút gọn sẽ được tham gia vào Mạng lưới Toàn cầu của những Người Tiên phong về Kỹ năng của ILO. Họ sẽ có cơ hội giao lưu với những người đi đầu về đổi mới sáng tạo khác và chia sẻ những giải pháp của mình với các bên liên quan của ILO.

Quy trình nộp đề xuất và các mốc thời gian chính

Để gửi đề xuất hay giải pháp của mình, người dự thi cần:

1.      Truy cập vào trang web Cuộc thi Sáng kiến Đổi mới Giải quyết Thách thức về Kỹ năng;

2.      Cân nhắc các tiêu chí tham gia, điều kiện và điều khoản của cuộc thi;

3.      Xây dựng đề xuất và đảm bảo sự hỗ trợ từ các đối tác;

4.      Hoàn thiện mẫu đăng ký trang web cung cấp;

5.      Gửi mẫu đăng ký đã hoàn thiện và các giấy tờ liên quan tới skills@ilo.org trước ngày 13/4/2020 (nửa đêm, giờ Geneva).

Ngôn ngữ thể hiện của bài dự thi và các tài liệu liên quan có thể là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.  Cuộc thi này không thu phí tham dự. Người dự thi sẽ nhận được email xác nhận khi nộp bài dự thi. Bài dự thi không hoàn chỉnh hay nộp muộn sẽ không được xét giải.

Các mốc thời gian chính và hạn định:

 • Phát động cuộc thi: 29/1/2020;
 • Hạn cuối nộp bài dự thi: 13/4/2020 (nửa đêm, giờ Geneva);
 • Công bố người đạt giải: 14/5/2020;
 • Triển khai Thí nghiệm Sáng kiến Đổi mới Kỹ năng: tháng 9/2020;
 • Hoàn thành thí điểm giải pháp: tháng 9/2021.

Mọi thắc mắc về cuộc thi nói chung hay quy trình gửi bài dự thi nói riêng, đề nghị gửi tới email:  skills@ilo.org.