Lao động cưỡng bức và lao động trẻ em

40 triệu người là nạn nhân nô lệ hiện đại và 152 triệu lao động trẻ em trên khắp thế giới

Số liệu mới được công bố cho thấy Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu 8.7, sẽ không thể đạt được, trừ phi tăng cường đáng kể những nỗ lực phòng chống nạn nô lệ thời hiện đài và lao động trẻ em.

Tin | Ngày 19 tháng 9 năm 2017
NEW YORK – Một nghiên cứu mới do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và tổ chức Walk Free Foundation, phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), cùng tiến hành đã cho thấy quy mô thực sự của nạn nô lệ hiện đại trên khắp thế giới. Số liệu được công bố trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho thấy vào năm 2016 có hơn 40 triệu người trên toàn thế giới là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại. Tổ chức ILO cũng đưa ra các ước tính song hành về lao động trẻ em trong đó xác nhận rằng khoảng 152 triệu trẻ em độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi là lao động trẻ em.

Các ước tính mới cũng chỉ ra rằng nô lệ hiện đại có tác động không tương xứng tới số phụ nữ và trẻ em gái, cụ thể con số tới gần 29 triệu người, chiếm 71% trong tổng số nô lệ hiện đại. Có tới 99% phụ nữ là nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong ngành mại dâm thương mại và 84% bị kết hôn cưỡng bức.

Nghiên cứu cho thấy trong số 40 triệu nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại, có khoảng 25 triệu người đang bị cưỡng bức lao động, và 15 triệu người đã bị buộc phải kết hôn mà họ không đồng ý.

Lao động trẻ em vẫn tập trung chủ yếu trong ngành nông nghiệp (chiếm 70,9%). Gần một phần năm lao động trẻ em làm việc trong ngành dịch vụ (chiếm 17,1%) trong khi 11,9% lao động trẻ em làm việc trong ngành công nghiệp.

Những con số ước tính toàn cầu mới này có thể giúp định hình và phát triển các can thiệp nhằm ngăn ngừa cả hai loại lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. "

Guy Ryder, Tổng giám đốc ILO
Ông Guy Ryder, Tổng giám đốc ILO cho biết: "Thông điệp mà ILO cùng với các đối tác của chúng tôi trong liên minh 8.7 gửi đi ngày hôm nay rất rõ ràng: thế giới sẽ không có khả năng đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững trừ khi chúng ta tăng nỗ lực đáng kể để chống lại nạn áp bức này. Những con số ước tính toàn cầu mới này có thể giúp định hình và phát triển các can thiệp nhằm ngăn ngừa cả hai loại lao động cưỡng bức và lao động trẻ em."

Ông Andrew Forrest AO, Chủ tịch kiêm Người sáng lập Tổ chức Walk Free Foundation cho biết: "Trên thực tế trong một xã hội mà mà vẫn còn 40 triệu người sống trong chế độ nô lệ hiện đại thì bất cứ ngày nào cũng làm chúng ta cảm thấy xấu hổ. Nếu chúng ta xem xét các kết quả trong năm năm qua, mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu, 89 triệu người đã trải qua một số hình thức nô lệ hiện đại trong một khoảng thời gian từ vài ngày đến năm năm. Điều này chứng tỏ sự kỳ thị và bất bình đẳng sâu xa trong thế giới chúng ta hiện nay, cùng với sự nhân nhượng gây sốc cho việc bóc lột. Điều này phải dừng lại. Tất cả chúng ta, bao gồm khối kinh doanh, chính phủ, xã hội dân sự, mọi người trong chúng ta đều có vai trò trong việc thay đổi thực tại này".

Giới thiệu về dữ liệu

Các ước tính toàn cầu mới là nỗ lực tập thể của các thành viên của Liên minh 8.7, sự hợp tác toàn cầu để chấm dứt lao động cưỡng bức, nô lệ hiện đại, buôn bán người và lao động trẻ em, tập hợp các đối tác chính đại diện cho các chính phủ, các tổ chức LHQ, khu vực tư nhân, các tổ chức và xã hội dân sự để đạt được Mục tiêu 8.7 trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Dữ liệu được xuất bản trong hai báo cáo: Báo cáo ước tính toàn cầu năm 2017 có thể xem trực tuyến tại www.alliance87.org/2017ge