Kinh tế phi chính thức

Liên minh Hợp Tác Xã Việt Nam, ILO cùng hợp tác hỗ trợ chuyển dịch cho khối lao động phi kết cấu

Hai tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ đồng thời nhằm thúc đẩy việc làm để giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế toàn diện và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Tin | Ngày 27 tháng 5 năm 2016

HÀ NỘI – Ngày 27/5, Liên minh Hợp Tác Xã (HTX) Việt Nam và ILO cùng ký kết Biên bản ghi nhớ với mục đích đưa ra khuôn khổ hợp tác để hai bên thực hiện các hoat động hỗ trợ quá trình chuyển dịch chính thức hóa của khu vực phi kết cấu.

Khu vực phi kết cấu vẫn chiếm một phần lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Số lượng người lao động làm những công việc phi kết cấu chiếm tới 68% tổng số việc làm ngoài nông nghiệp. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tỉ lệ việc làm phi chính thức ngoài khu vực phi kết cấu ở mức cao nhất tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với tỷ lệ 25%.

Người lao động phi kết cấu ở Việt Nam thường có thu nhập thấp và không thường xuyên, giờ làm việc dài, ít được tiếp cận với bảo trợ xã hội và các cơ hội phát triển kỹ năng nghề. Do  không được công nhận, đăng ký hay quản lý, họ không được bảo vệ bởi các thể chế của thị trường lao động. Vì vậy người lao động trong khu vực phi kết cấu phải đối mặt với nguy cơ trở thành "tầng lớp lao động nghèo".

Thông qua việc hợp tác với Liên minh HTX Việt Nam – một tổ chức với 13 triệu thành viên, tạo việc làm cho hơn 30 triệu lao động, ILO hy vọng có thể thúc đẩy quá trình chuyển dịch chính thức hóa nhờ vào vai trò hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế địa phương và vai trò cung cấp dịch vụ cho các thành viên.

“Các hợp tác xã ở cấp thấp và quy mô nhỏ đã chứng tỏ vai trò của họ trong việc thúc đẩy việc làm giảm nghèo và tăng mức thu nhập trung bình ở các vùng nông thôn,” Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee phát biểu. “Họ có tiềm năng lớn không chỉ phát triển thành các doanh nghiệp ở cấp cao hơn với quy mô lớn hơn, mà còn có thể cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo rằng người lao động – những người cũng đồng thời có cổ phần của hợp tác xã – được hưởng lợi về kinh tế một cách công bằng.”  

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự gọi Biên bản ghi nhớ này là “một bước tiến quan trọng” trong những nỗ lực triển khai chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững trong những năm tới.