Hướng dẫn

ILO ra mắt Hướng dẫn chính sách về tiền lương tối thiểu

Dựa trên những tiêu chuẩn hiện hành của ILO và tính đa dạng của thực hành quốc tế, trang web mới của ILO cung cấp thông tin về những thực hành tốt và nhấn mạnh rằng có nhiều lựa chọn khác nhau tùy theo ưu tiên và điều kiện quốc gia

Tin | Ngày 08 tháng 6 năm 2016
ILO vừa cho ra đời cổng thông tin mới cung cấp Hướng dẫn chính sách về tiền lương tối thiểu trên thế giới.

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã thiết lập hoặc củng cố tiền lương tối thiểu để xóa bỏ việc trả lương quá thấp và thúc đẩy việc làm bền vững.

Trong bối cảnh này, chính phủ từ tất cả các khu vực trên thế giới cũng như các tổ chức của người sử dụng lao động và các tổ chức của người lao động đã yêu cầu ILO cung cấp thông tin về nhiều vấn đề thực tiễn.

Dựa trên những tiêu chuẩn hiện hành của ILO và tính đa dạng của thực hành quốc tế, trang web này cung cấp thông tin về những thực hành tốt và nhấn mạnh rằng có nhiều lựa chọn khác nhau tùy theo ưu tiên và điều kiện quốc gia.