Công đoàn

Công đoàn Việt Nam đổi mới vì xu hướng phát triển quan hệ lao động trong tương lai

Một số công đoàn địa phương trong hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện những sáng kiến phát triển đoàn viên và thương lượng tập thể với người sử dụng lao động theo phương pháp từ dưới lên với tinh thần lấy người lao động làm trung tâm.

Tin | Ngày 11 tháng 5 năm 2016
HẢI PHÒNG – Tại hội nghị tổ chức tại Hải Phòng vào ngày 10-11/05, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) cho biết TLĐLĐVN đang lên kế hoạch đổi mới trong những năm tới để trở thành tổ chức đại diện thực sự cho tiếng nói của người lao động nhằm ứng phó với những thách thức do hội nhập toàn cầu đem lại.

Hội nghị Chia sẻ Thông tin và Hợp tác được tổ chức vào thời điểm quan trọng đối với tiến trình đổi mới quan hệ lao động tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Theo đó, Việt Nam sẽ tiến hành cải cách hệ thống quan hệ lao động theo hướng tôn trọng đầy đủ Tuyên bố 1998 của ILO về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động, tập trung cụ thể vào quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể.

Một số công đoàn địa phương trong hệ thống TLĐLĐVN đã thực hiện những sáng kiến phát triển đoàn viên và thương lượng tập thể với người sử dụng lao động theo phương pháp từ dưới lên với tinh thần lấy người lao động làm trung tâm. Đây là điểm căn bản khác với cách làm truyền thống từ trên xuống.

Phương pháp tiếp cận mới nhận được sự ủng hộ của các đối tác quốc tế, bao gồm các Công đoàn Ngành Toàn cầu và các Tổ chức Đoàn kết Hỗ trợ Công đoàn qua đó TLĐLĐVN tiếp tục nhân rộng những nỗ lực của mình để đáp ứng nhu cầu của người lao động trong nền kinh tế thị trường mới.

Là một phần trong lộ trình đổi mới của TLĐLĐVN, Thỏa thuận khung hợp tác mới đã được thảo luận, với sự cân nhắc về tình hình quan hệ lao động mới tuân thủ các nguyên tắc của ILO về quyền tự do liên kết.

TLĐLĐVN và các đối tác quốc tế đã nhất trí trên nguyên tắc thông qua Thoả thuận khung về quan hệ hợp tác vì sự phát triển công đoàn tại Việt Nam trong tương lai. Hiện tại Thoả thuận khung đang trong quá trình trao đổi thảo luận giữa các bên nhằm thống nhất một văn bản cuối cùng.

Sau khi được sự thống nhất của các bên, Thỏa thuận khung này sẽ đưa ra một bộ nguyên tắc chung định hướng sự hợp tác giữa các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho TLĐLĐVN và các tổ chức của người lao động mới có thể được thành lập nếu TPP thông qua với sự xem xét toàn diện về tình hình trong nước và các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong vai trò là quốc gia thành viên của ILO.

Hội nghị Chia sẻ Thông tin và Hợp tác lần thứ 6 của TLĐLĐVN quy tụ hơn 70 đại biểu đến từ TLĐLĐVN, các Công đoàn Ngành Toàn cầu và các Tổ chức Quốc tế Đoàn kết Hỗ trợ Công đoàn, bao gồm cả ILO. Đây là hoạt động diễn ra 2 năm một lần kể từ năm 2006 nhằm chia sẻ thông tin giữa TLĐLĐVN và các đối tác quốc tế, đồng thời phối hợp hoạt động nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho việc hỗ trợ bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động tại Việt Nam.