An toàn lao động

Khởi động dự án mới nhằm cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ

Thanh niên trong độ tuổi 15 đến 24 dễ trở thành nạn nhân của tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp do thiếu kinh nghiệm và nhận thức về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

Tin | Ngày 15 tháng 4 năm 2016
HÀ NỘI – Một dự án mới được khai trương vào ngày 15/04 với mục đích cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ tuổi từ 15 đến 24 và nhằm phát triển văn hóa phòng ngừa tại nơi làm việc ở Việt Nam.


Dự án do Bộ Lao động Hoa Kỳ hỗ trợ về tài chính và được ILO thí điểm tại Việt Nam cho đến tháng 12/2018.

Theo ước tính của ILO, trên thế giới, lao động trẻ có tỷ lệ bị các thương tật (không dẫn đến tử vongi) liên quan đến công việc cao hơn 40% so với lao động ở nhóm tuổi lớn hơn.

“Do thiếu kinh nghiệm làm việc, người lao động trẻ thường không có đủ nhận thức về các quy định về an toàn và sức khỏe lao động và không biết rằng họ có quyền được làm việc trong một môi trường an toàn và lành mạnh,” TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO tại Việt Nam cho biết.

Họ thường ít có khả năng làm việc một cách an toàn với các chất nguy hại trong công việc và dễ coi thường các nguy cơ về an toàn và sức khỏe liên quan đến công việc hơn.

Dự án mới được hy vọng sẽ cải thiện tình hình này thông qua đẩy mạnh thu thập và sử dụng số liệu về an toàn và sức khỏe lao động, cải thiện các quy định và chương trình liên quan đến an toàn và sức khỏe lao động, tăng cường năng lực của Chính phủ, công đoàn và các tổ chức của người sử dụng lao động trong việc thúc đẩy và thực thi việc tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Dự án cũng sẽ giúp nâng cao kiến thức và nhận thức về những nguy cơ và rủi ro đặc thù mà lao động trẻ thường gặp phải tại nơi làm việc.

Báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho thấy trung bình mỗi năm Việt Nam có 6.000 vụ tai nạn lao động với khoảng 600 người chết.

Tuy nhiên, Thứ trưởng LĐTBXH Doãn Mậu Diệp nhận định: “Trên thực tế, số vụ tai nạn lao động còn cao hơn nhiều lần, do tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo về tại nạn lao động hiện nay còn thấp.”


________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.