Quyền lao động

Người lao động trong các cơ sở giải trí sẽ được bảo vệ các quyền tại nơi làm việc

Chính phủ sẽ áp dụng cách tiếp cận mới để đảm bảo các quyền liên quan đến lao động cho đối tượng làm việc tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Tin | Ngày 29 tháng 3 năm 2016
HÀ NỘI – Một mô hình thí điểm mới được kỳ vọng sẽ giúp đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh hoạt động mại dâm.

Đây là sáng kiến đầu tiên theo hướng tiếp cận này do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phát triển và thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Chương trình sẽ được thí điểm tại một số tỉnh thành trọng điểm trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Quốc gia Phòng Chống Mại dâm 2016-2020.

Khung hướng dẫn thực hiện chương trình được giới thiệu tại một hội thảo tổ chức ngày hôm nay (29/3) tại Hà Nội nhằm lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan ở cấp địa phương.

Theo một nghiên cứu rà soát do Bộ LĐTBXH mới hoàn thành với sự hỗ trợ của ILO, người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm thường không được bảo vệ những quyền lao động cơ bản, bao gồm không có hợp đồng lao động, không được trả lương tháng cố đinh, không được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, và có thể bị chủ sử dụng lao động và khách hàng bạo hành.

Trong bối cảnh đó, chương trình thí điểm này được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo những quyền lao động cơ bản cho những người làm việc trong lĩnh vực này, và từ đó cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ cho quá trình xây dựng chính sách đối với lĩnh vực giải trí và mại dâm.