Báo cáo mới

Báo cáo quý cho thấy tín hiệu lạc quan từ thị trường lao động

Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số đầu tiên được công bố dưới sự hỗ trợ về chuyên môn và tài chính từ ILO.

Tin | Ngày 24 tháng 3 năm 2014
Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số đầu tiên vừa được công bố vào ngày 21/3, cho thấy việc làm đã tăng thêm 1,7% trong quý 4/2013 so với cùng kỳ năm trước .

Báo cáo này cũng chỉ ra những tín hiệu tích cực khác từ thị trường lao động như tỷ lệ lao động có tay nghề, lao động làm công ăn lương hay tiền lương thu nhập của người lao động đều tăng.

Tiền lương bình quân theo tháng của lao động làm công ăn lương trong quý 4/2013 là 4,11 triệu đồng. Mức này tăng so với quý 3/2013 nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2012 do tác động của đình trệ kinh tế.

Cũng theo ấn phẩm này, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên độ tuổi từ 15 đến 24 ở Việt Nam ở mức 5,9% trong quý 4/2013. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với trung bình thế giới (13,1%).

Tuy nhiên, thất nghiệp trong thanh niên vẫn là vấn đề đáng lo ngại khi mà tỷ lệ này cao hơn trên 5 lần so với tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động trưởng thành (trên 25 tuổi).
Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm thanh niên tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học trở lên ở mức đáng báo động. Cứ một trong năm em không có việc làm.

Dưới sự hỗ trợ về chuyên môn và tài chính từ ILO, bản tin quý do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện, nhằm phân tích những xu hướng mới trong thị trường lao động, giúp hoạch định chính sách lao động việc làm tốt hơn.