Lao động di cư

Lao động di cư theo kênh chính thức và không chính thức tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam: Kết quả từ khảo sát hộ gia đình

Bản báo cáo tóm lược mới của Văn phòng ILO tại Việt Nam cho thấy bức tranh toàn cảnh về lao động di cư theo kênh chính thức và không chính thức ở khu vực Bắc Trung Bộ. Tài liệu giới thiệu những kết quả từ khảo sát hộ gia đình thực hiện tại các tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh trong năm 2013 với 23.000 lao động di cư.