Luật Công Đoàn được xuất bản bằng tiếng Anh

Ấn phẩm song ngữ Luật Công đoàn 2012 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) ra mắt tại Hà Nội ngày 23/7. Quá trình dịch luật sang tiếng Anh cũng như sửa đổi luật được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Tin | Ngày 23 tháng 7 năm 2013
HÀ NỘI -- Ấn phẩm song ngữ Luật Công đoàn 2012 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) ra mắt tại Hà Nội ngày 23/7. Quá trình dịch luật sang tiếng Anh cũng như sửa đổi luật được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

“Đây là món quà chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam,” Phó chủ tịch TLĐLĐVN Mai Đức Chính cho biết. “Ấn phẩm cũng góp phần dẫn tới thành công của Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững 2012-2016.”

Sau lễ ra mắt, TLĐLĐVN dự kiến sẽ triển khai tập huấn về Luật Công đoàn sửa đổi (có hiệu lực từ đầu năm 2013) đến người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn tại các công ty, bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong năm nay.

Luật Công đoàn sửa đổi quy định những điều khoản mới quan trọng, bao gồm cơ chế đối thoại bắt buộc tại nơi làm việc, vai trò lớn hơn của thương lượng tập thể, quyền của công đoàn cấp trên trong việc đại diện cho người lao động, thúc đẩy quyền thành lập và tham gia công đoàn của người lao động, và nâng cao vai trò của Chính phủ trong việc thúc đẩy thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp.

Theo Giám đốc Quốc gia ILO tại Việt Nam, ông Gyorgy Sziraczki, thực thi luật lại là “một nhiệm vụ còn khó khăn hơn xây dựng luật”.

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần thời gian, sự đồng thuận, nguồn lực và quyết tâm cao,” ông nói.