Bản tin Better Work Vietnam, tháng 5-8/2013

Bản tin Better Work Vietnam số 9 điểm lại các hoạt động chính của dự án, bao gồm Chạy bộ vì An toàn Lao động, sáng kiến chung với Chính phủ Hà Lan nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp cận thị trường Châu Âu, và những nguồn tài trợ mới cho chương trình.