Giải quyết tranh chấp lao động trong ASEAN cần đối thoại và thỏa hiệp

Người lao động và người sử dụng lao động cần đạt được đồng thuận nếu muốn giải quyết các vấn đề nhạy cảm liên quan đến hợp đồng làm việc và giảm bớt tranh chấp lao động trong khu vực ASEAN, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa cho biết. Đó cũng chính là tâm điểm của một hội nghị khu vực về quan hệ lao động diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/2. Sự kiện do ILO, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Ban thư ký ASEAN tổ chức với kinh phí của Chương trình hợp tác đa phương ILO/Nhật Bản.

Tin | Ngày 28 tháng 2 năm 2013