Tổng Liên đoàn Lao động trao Kỷ niệm chương cho cán bộ ILO

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng vừa trao Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Xây dựng Phong trào Công đoàn” cho ông Nguyễn Hoàng Hà, Cán bộ chương trình của Văn phòng ILO tại Việt Nam, ngày 18/1.

Tin | Ngày 18 tháng 1 năm 2013
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng vừa trao Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Xây dựng Phong trào Công đoàn” cho ông Nguyễn Hoàng Hà, Cán bộ chương trình của Văn phòng ILO tại Việt Nam, ngày 18/1.

Phần thưởng cao quý này ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho sự phát triển của công đoàn trên cả nước.

Ông Hà phát biểu: “Trong khi trên danh nghĩa, tôi là người nhận được Kỷ niệm Chương này, nó thực sự thuộc nhiều cán bộ chuyên gia những người mà tôi làm việc hàng ngày và gia đình tôi luôn sát cánh cùng tôi trong sự nghiệp đấu tranh cho quyền của người lao động và công bằng xã hội.”