Bản tin ILO Việt Nam, thang 10-12/2012

Bản tin thứ hai của Văn phòng ILO tại Việt Nam điểm qua thành công của Hội nghị Bộ trưởng Lao Động Á-Âu, biên bản ghi nhớ ký kết giữa ILO và Tổng cục Thống kê, cơ hội việc làm cho người khuyết tật và tăng năng suất lao động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bản tin của chúng tôi đồng thời cũng nêu bật các vấn đề về giới trong Bộ Luật Lao Động sửa đổi và một cơ chế đối thoại mới giữa lãnh đạo và công đoàn tại các doanh nghiệp do một dự án của ILO khởi xướng.