Video / audio

Tháng Chín 2016

 1. Nhận diện và ứng phó với những hành vi đối xử không công bằng trong lao động đối với công nhân và công đoàn

  Ngày 13 tháng 9 năm 2016

  Những hành vi không công bằng trong lao động chủ yếu là những "hành vi phân biệt đối xử" của người sử dụng lao động đối với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động vì lý do công đoàn và những “hành vi thao túng, can thiệp” vào tổ chức, hoạt động của công đoàn. Nó làm giảm hoặc triệt tiêu năng lực đại diện của công đoàn và gây ra sự e ngại, lo sợ cho cán bộ công đoàn và người lao động muốn tổ chức và hoạt động công đoàn thực chất.

Tháng Sáu 2016

 1. Nói "Không" với lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

  Ngày 24 tháng 6 năm 2016

  Trong bối cảnh Việt Nam trên đà hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, nguy cơ có khả năng tồn tại lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng cần được quản lý tốt vì tương lai của những thế hệ trẻ và vì cả xã hội.

 2. Chấm dứt lao động trẻ em nguy hiểm, độc hại vì Một Thế hệ An toàn và Khỏe mạnh

  Ngày 14 tháng 6 năm 2016

  Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2018. Hãy chấm dứt lao động trẻ em - Vì một Thế hệ An toàn và Khỏe mạnh

 3. Chấm dứt lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng.

  Ngày 14 tháng 6 năm 2016

  Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2016. Chấm dứt lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng - Trách nhiệm của tất cả chúng ta!

Tháng Năm 2016

 1. Quan hệ lao động Việt Nam trên đà phát triển

  Ngày 05 tháng 5 năm 2016

  Đoạn clip điểm lại quá trình phát triển của hệ thống quan hệ lao động tại Việt Nam, được sử dụng tại Diễn đàn Quan hệ Lao động Việt Nam lần thứ nhất vào ngày 19/05/2016.

 2. Quan hệ lao động Việt Nam trước thềm hội nhập

  Ngày 04 tháng 5 năm 2016

  Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng đưa hệ thống quan hệ lao động của Việt Nam đến một kỷ nguyên phát triển mới với những cơ hội và thách thức mới. Với một số sáng kiến thí điểm đã đưa vào hoạt động, Việt Nam đã sẵn sàng để thay đổi.

Tháng Mười 2015

 1. An toàn và vệ sinh tại xưởng gỗ

  Ngày 01 tháng 10 năm 2015

  Các đoạn phim ngắn về an toàn và vệ sinh lao động miêu tả thực hành làm việc an toàn liên quan đến những yếu tố nguy hiểm thường gặp tại nông trại, xưởng sửa chữa ôtô và xưởng gỗ. Những đoạn phim này dành cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kể cả trong khu vực kinh tế phi chính thức. Tuân thủ hướng dẫn trong các đoạn phim sẽ góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong các lĩnh vực này. Mỗi đoạn phim có kèm theo một tờ thông tin về an toàn và vệ sinh lao động cùng chủ đề.

 2. An toàn và vệ sinh tại nông trại

  Ngày 01 tháng 10 năm 2015

  Các đoạn phim ngắn về an toàn và vệ sinh lao động miêu tả thực hành làm việc an toàn liên quan đến những yếu tố nguy hiểm thường gặp tại nông trại, xưởng sửa chữa ôtô và xưởng gỗ. Những đoạn phim này dành cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kể cả trong khu vực kinh tế phi chính thức. Tuân thủ hướng dẫn trong các đoạn phim sẽ góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong các lĩnh vực này. Mỗi đoạn phim có kèm theo một tờ thông tin về an toàn và vệ sinh lao động cùng chủ đề.

 3. An toàn và vệ sinh tại xưởng sửa chữa ô-tô

  Ngày 01 tháng 10 năm 2015

  Các đoạn phim ngắn về an toàn và vệ sinh lao động miêu tả thực hành làm việc an toàn liên quan đến những yếu tố nguy hiểm thường gặp tại nông trại, xưởng sửa chữa ôtô và xưởng gỗ. Những đoạn phim này dành cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kể cả trong khu vực kinh tế phi chính thức. Tuân thủ hướng dẫn trong các đoạn phim sẽ góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong các lĩnh vực này. Mỗi đoạn phim có kèm theo một tờ thông tin về an toàn và vệ sinh lao động cùng chủ đề.

Tháng Bảy 2015

 1. Thoát khỏi tình trạng Lao động Trẻ em và đưa giáo dục đến với trẻ ở Việt Nam

  Ngày 16 tháng 7 năm 2015

  Lao động trẻ em có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ em. Nhưng tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, hy vọng mới được nhóm lên cho các hoàn cảnh từng bị quấn vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

Tháng Tám 2011

 1. Asian Decent Work Decade (In Vietnamese)

  Ngày 17 tháng 8 năm 2011

  This video focuses on the important role of decent work in building stronger, fairer societies in Asia and the Pacific.