Video / audio

Tháng Mười 2015

 1. An toàn và vệ sinh tại xưởng sửa chữa ô-tô

  Ngày 01 tháng 10 năm 2015

  Các đoạn phim ngắn về an toàn và vệ sinh lao động miêu tả thực hành làm việc an toàn liên quan đến những yếu tố nguy hiểm thường gặp tại nông trại, xưởng sửa chữa ôtô và xưởng gỗ. Những đoạn phim này dành cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kể cả trong khu vực kinh tế phi chính thức. Tuân thủ hướng dẫn trong các đoạn phim sẽ góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong các lĩnh vực này. Mỗi đoạn phim có kèm theo một tờ thông tin về an toàn và vệ sinh lao động cùng chủ đề.

Tháng Bảy 2015

 1. Thoát khỏi tình trạng Lao động Trẻ em và đưa giáo dục đến với trẻ ở Việt Nam

  Ngày 16 tháng 7 năm 2015

  Lao động trẻ em có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ em. Nhưng tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, hy vọng mới được nhóm lên cho các hoàn cảnh từng bị quấn vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

Tháng Tám 2011

 1. Asian Decent Work Decade (In Vietnamese)

  Ngày 17 tháng 8 năm 2011

  This video focuses on the important role of decent work in building stronger, fairer societies in Asia and the Pacific.