Việc làm thoả đáng và tương lai của chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam

Dù mang lại giá trị xuất khẩu đáng kể, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam chủ yếu tập trung vào hoạt động gia công, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp và thâm dụng lao động. Để giúp ngành xuất khẩu mũi nhọn này vượt qua thách thức, cần có những định hướng chiến lược phù hợp, hướng tới phát triển công nghiệp điện tử bền vững dựa trên đổi mới công nghệ, sản xuất thân thiện với môi trường và đảm bảo các quyền lao động.