Các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác thủy hải sản

Với sự hỗ trợ từ dự án ILO ENHANCE, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã sản xuất 1 video clip nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các cam kết loại trừ, phòng ngừa lao động trẻ em và thực thi các quy định và yêu cầu về phòng ngừa lao động trẻ em trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Ngày xuất bản: Ngày 20 tháng 1 năm 2022 |