Video

Từ nay Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới và thú vị

Trong buổi phỏng vấn cuối cùng với Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc ILO Việt Nam, Tiến sỹ Chang-Hee Lee, nhấn mạnh rằng những tiến bộ tuyệt vời của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính sách lao động và xã hội trong những năm qua là kết quả của một quá trình cải cách và những nỗ lực dài hơi của đất nước. Ông khép lại nhiệm kỳ 6 năm thành công trên cương vị người đứng đầu ILO Việt Nam vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Ngày xuất bản: Ngày 01 tháng 7 năm 2021 |