Định nghĩa phí tuyển dụng và các chi phí liên quan

Video giới thiệu định nghĩa phí tuyển dụng và các chi phí liên quan, theo thống nhất của Cuộc họp chuyên gia ba bên tổ chức tại Geneva vào tháng 11 năm 2018. Định nghĩa ghi nhận nguyên tắc người lao động không phải trả bất kỳ loại phí nào hay các chi phí liên quan khác khi tham gia tuyển dụng, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Định nghĩa đẩy đủ ở đây dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các nguyên tắc chung và các hướng dẫn triển khai tuyển dụng công bằng. Video này được thực hiện trong khuôn khổ dự án REFRAME (do Liên minh Châu Âu tài trợ) và dự án FAIR II (do Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thụy Sỹ tài trợ).

Ngày xuất bản: Ngày 20 tháng 4 năm 2021 |