2020: Nhìn lại và tiến về phía trước

Khi năm 2020 sắp khép lại, ILO nhìn lại cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm để ứng phó những thách thức của một năm chưa từng có.

Ngày xuất bản: Ngày 28 tháng 12 năm 2020 |