COVID-19

Mối liên hệ giữa Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế và sức khoẻ cộng đồng trong cuộc khủng hoảng

Các tiêu chuẩn lao động quốc tế là kim chỉ nan giúp duy trì việc làm thỏa đáng trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Cùng ILO tìm hiểu về mối liên hệ này qua video sau!