Hướng dẫn đảm bảo an toàn tại nơi làm việc trong đại dịch COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn tiến phức tạp trên thế giới, video clip đưa ra những biện pháp phòng ngừa giúp doanh nghiệp phòng chống virus tại nơi làm việc, nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn, tăng năng suất lao động, sản xuất và kinh doanh an toàn, duy trì việc làm và thu nhập.

Ngày xuất bản: Ngày 20 tháng 10 năm 2020 |