Hoa hậu Ngọc Hân kêu gọi chung tay vì việc làm thoả đáng cho thanh niên

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới thanh niên. Đồng hành với Tổ chức Lao động Quốc tế, Hoa hậu Ngọc Hân kêu gọi cần có những chính sách mạnh mẽ hơn để giải quyết những thách thức mà thanh niên đang phải đối mặt, đặc biệt là các bạn nữ và lao động trong khu vực phi chính thức.

Ngày xuất bản: Ngày 24 tháng 9 năm 2020 |