Công ước Số 182 về Các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ Nhất

Công ước Số 182 của ILO về Các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ Nhất đã trở thành tiêu chuẩn lao động quốc tế đầu tiên được phê chuẩn bởi tất cả 187 quốc gia thành viên của ILO trên toàn cầu. Chúng ta giờ đây đã có cơ hội để gây dựng lại một tương lai tốt đẹp hơn sau cuộc khủng hoảng COVID-19 và đảm bảo một thế giới việc làm không còn lao động trẻ em.

Ngày xuất bản: Ngày 10 tháng 8 năm 2020 |