Thông điệp từ đại diện Việt Nam trong Liên minh 8.7 nhân Ngày Thế giới Phòng chống Lao động trẻ em

Video này gửi đến thông điệp từ đại diện của Việt Nam, Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong Ngày Thế giới Phòng chống Lao động trẻ em (12/6), với tư cách là quốc gia tiên phong trong Liên minh 8.7, về tác động của COVID-19 đối với trẻ em đang hoặc có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và các hành động và chiến lược của Việt Nam để giải quyết cuộc khủng hoảng này.