Video

Tiếng nói từ thế giới việc làm: nhân viên công nghệ thông tin

Câu chuyện của một nữ nhân viên công nghệ thông tin có thể cho thấy phần nào những khía cạnh của thị trường lao động Việt Nam.