Video

Người lao động là cội nguồn của những phép màu kinh tế

Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển kinh tế nhanh chóng, cùng với những thành tựu về lao động và xã hội. Những phép màu về kinh tế ấy không tự nhiên xuất hiện. Chính nhũng con người làm các công việc khác nhau khiến điều kỳ diệu đó xảy ra.