Hợp tác xã và việc làm thỏa đáng

Ngày Quốc tế Hợp tác xã là ngày thứ bảy đầu tiên trong tháng 6. Kỷ niệm 100 năm thành lập ILO, chủ đề năm nay của Ngày Quốc tế Hợp tác xã "Hợp tác xã và việc làm thỏa đáng" có ý nghĩa mật thiết với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 8.

Ngày xuất bản: Ngày 06 tháng 7 năm 2019 |